De positieve prijsontwikkeling in geheel Brabant Noordoost zet verder door

Ondanks een stijging van het aantal verkochte woningen blijft er nog een flink tekort. Er moeten dus nog veel woning worden bijgebouwd, met name voor senioren en ook betaalbare huurwoningen. Het verschil tussen de prijzen van bestaande woningen en nieuwbouwwoningen is groot waardoor de druk op de markt van bestaande woningen verder toeneemt.

Landelijk
Het aanbod op de woningmarkt is in een jaar tijd wederom fors afgenomen van 46.536 naar 37.997 woningen en dat is een daling van ruim 18% t.o.v. vorig jaar. Vergeleken met een kwartaal eerder blijft de hoeveelheid aanbod nagenoeg onveranderd. Overigens bedraagt de hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal 43.257 woningen.

Het aantal transacties is nog iets toegenomen met 3,2% van 39.284 naar 40.434 woningen. Daarbij is het aantal transacties voor appartementen met 1,9% gedaald, dat voor tussenwoningen stijgt 2,5%, voor twee-onder-één-kap met 5,1% en er zijn zelfs 8,9% méér vrijstaande woningen verkocht. Dus iets meer stijging naarmate het woningtype duurder is. Het omgekeerde geldt voor de transactieprijzen die juist voor appartementen het meeste toenemen. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt nu €326.000, een stijging van 8%. Ruim 42% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht.

Regio Den Bosch 
In deze regio staan halverwege het kwartaal 1.018 woningen te koop, 20,1% minder t.o.v. vorig jaar. Daarvan zijn er 463 vrijstaand. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal daalt met 3,9% naar 1004 woningen. Vraagprijzen stijgen 6,9%; hoekwoningen noteren zelfs een 17,5% hogere vraagprijs. Het aantal  transacties stijgt met 10,2% naar nu 915 woningen. Vrijstaande woningen stegen het sterkst met 27%. Transactieprijzen lopen met 9,6% op naar nu €363.000. Alle woningtypen stijgen in prijs behalve de hoekwoningen. De verkooptijd bedraagt 41 dagen.

Regio Uden
Het aanbod is in deze regio met 21,4% fors gedaald naar nu 506 woningen waarvan 283 vrijstaand. Van alle vijf de woningtypen daalt het aanbod. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal daalt in deze regio met 14,3% naar 348 woningen.  Vraagprijzen stijgen 10,8%.  Het aantal transacties neemt 3,5% toe naar nu 350 woningen. Transactie-prijzen stijgen met ruim 7,9% naar €350.000. Verkopen lukt in gemiddeld 63 dagen.

Regio Oss
In deze regio daalt het aanbod 19,2% naar nu 349 woningen. Daarvan is ruim de helft, 186 stuks, vrijstaand. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal daalt in deze regio met 2,3% naar 216 woningen. Vraagprijzen stijgen 4,6% naar €422.000.  Het aantal transacties neemt 16,2% toe naar 210 verkochte woningen. De toename betreft voor alle woningtypen behalve appartementen. Transactie-prijzen stijgen met 5,4% naar €309.000. Verkopen lukt in gemiddeld 77 dagen.

Regio Waalwijk Drunen
Het aanbod in deze regio daalde hier 28,6% naar nu 182 woningen waarvan 94 vrijstaand. Het aanbod aan appartementen daalt met 58,1% het sterkst. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal daalt in deze regio met 11,3% naar 211 woningen. Vraagprijzen stijgen 12,5%.
Het aantal transacties stijgt 2,1% naar 199 stuks. De sterkste stijging is te zien bij vrijstaand met 22,7%. Transactieprijzen stijgen 6,6% naar €327.000. De benodigde verkooptijd bedraagt 53 dagen.

Conclusie
Minder woningaanbod, hogere transactieprijzen, toenemende schaarste en veel te weinig nieuwbouw domineren al enige tijd de woningmarkt. Dit geeft nog wel kansen bij doorstroming, vooral als nog relatief veel rente op de hypotheek wordt betaald en mits in het schaarse aanbod een geschikte woning gevonden wordt. Maar vooral starters zijn in toenemende mate de dupe, met name door enorme schaarste in de bestaande bouw en de voor hen vaak niet haalbare prijzen in de nieuwbouw.

In de hier beschreven regio’s is sprake van krappe woningmarkten. Alleen de regio Oss e.o. laat een evenwichtige markt zien.

Contact

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht.

Telefoon 0411 676 448
Email info@nuyensmakelaars.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×